Habka xulista dadka ugu habon waxay kuxidhan tahay daacadnimada iyo aaminada la dhisay ee gudida xulista dhexdeeda wasaraduna way fududeysay